Jak pozbyć się problemu z kłopotliwym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek zobowiązań kredytowych w bankach. Niejednokrotnie wierzycielami są również osoby prywatne, które udostępniają pomocy pieniężnej z słusznym zabezpieczeniem. Jakim? Przeważnie są to różnorodnego rodzaju weksle. To oczywiście na tych zaświadczeniach należałoby się skupić omawiając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją świadczy oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia osoba, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności legislacyjnych ma prawo emitować osobiste weksle. To oczywiście z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki lub też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych czy też państwowych;

•             udostępnić gwarancji.

Skup weksli własnych lub również od osób fizycznych jest doskonałą usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wówczas specjalne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą sumę stając się równocześnie nowym wierzycielem dłużnika.

Istnieją również weksle in blanco

Jest to dość charakterystyczny typ weksla, jaki określany jest mianem „gołego”. Firmy, w ofercie których odkryć wolno skup weksli in blanco posiadają niesłychanie precyzyjne wymagania wobec ewentualnych kontrahentów. Często na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto może skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, jakich termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ubezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie odpowiadają na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli korporacji skupujących weksle ich konsumentami przeważnie są przedsiębiorcy, którzy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. Dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat powiązanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *