Pomoc dla niepełnosprawnych

Jeszcze do niedawna kalectwo oraz inwalidztwo były kwestiami tabu. Ludzi, którzy w jakiś sposób zostali dotknięci przez los właściwie nie można było spotkać na ulicy. Powodów było parę. Pomiędzy innymi fakt, że osobom na wózkach czy tym poruszającym się o kulach ciężko było przemieszczać się w przestrzeni miejskiej. Niemniej jednak w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych niesłychanie się zmieniła, co potwierdza asystent osoby niepełnosprawnej szkoła. Zaczęto dostrzegać ich potrzeby oraz przede wszystkim rządy wielu krajów podjęły starania w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych inwalidztwem. Jest to niezmiernie znacząca zmiana społeczna. W Polsce aktualnie prowadzonych jest ciąg kampanii społecznych, jakie zachęcić mają pracodawców do angażowania osób niepełnosprawnych ruchowo oraz umysłowo. Pomocnym plusem są tu duże dofinansowania do stanowisk pracy konstruowanych właśnie z myślą o takich osobach. Wybitnie ważne jest również to, że pojedyncze samorządy lokalne, w tym oczywiście także władze Warszawy, dokładają wszystkich starań, żeby przekonać opinię publiczną do tego, że niepełnosprawny pod żadnym pozorem nie oznacza gorszy. W tym celu Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło też ustanowić trzecią niedzielę marca Międzynarodowym Dniem Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. To doborowa okazja do tego, żeby pokazywać, że ludzie dotknięci niepełnosprawnością są identycznie wrażliwi oraz wartościowi, co inni. Z tej okazji w wielu aglomeracjach Polski, w tym naturalnie również w Warszawie organizowane są spotkania oraz konferencje, na jakich podejmuje się problematykę niepełnosprawności. To również znakomita szansa dla władz miast oraz gmin do tego, żeby zastanowić się nad uproszczeniami dla osób, jakie nie są tak sprawne fizycznie jak inni. Międzynarodowy Dzień Inwalidów oraz Osób Niepełnosprawnych sprawił, że coraz częściej są zauważane potrzeby tych ludzi. Dzięki temu w powierzchni miejskiej pojawiają się autobusy dostosowane do transportu wózków inwalidzkich czy podjazdy umożliwiające osobom niepełnosprawnym względnie proste dotarcie na pocztę czy do urzędu miejskiego.

Zobacz także: adwokat rozwód warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *